Gham Dil Se Kabhi Juda Hota NahiGham Se Badker Dost Koi Dusra Hota Nahi
Sub Juda Hote Hai Lekin Gham Dil Se Kabhi Juda Hota Nahi

No comments:

Post a Comment